top of page
PNG_Logo_Wild_Van_Hoof_DEF.png

DOEL

Waar staan we voor

WvH_Doel_Achtergrond_02.png

Wij willen in de eerste plaats dat Hove een groene, rustige en landelijke gemeente blijft.
Stop de verstedelijking, er werd genoeg gebouwd de afgelopen jaren. Stop aan het beton!

 

Wij willen de open, groene ruimtes die er nog resten in Hove vrijwaren en we willen vermijden dat de laatste stukjes groengebied in handen vallen van gretige bouwpromotoren die hier grootschalige bouwprojecten willen neerpoten.

Wij willen de burgers verenigen zodat er naar onze bezorgdheden geluisterd wordt. De Hovenaar vraagt meer transparantie en informatie.

Er wordt te weinig gecommuniceerd door de bewindvoerders en in stilte worden allerlei plannen gemaakt en beslissingen genomen omtrent nieuwe verkavelingen. Wij willen hierover transparantie creëren naar alle burgers die onze bezorgdheid delen. Als enkeling heb je hier weinig vat op, door je aan te sluiten bij een burgerplatform kan je stem gehoord worden. Wij willen de Hovenaar een stem in dit debat geven.

WvH_Doel_Achtergrond_03.png
WvH_Doel_Achtergrond_04.png

We beseffen dat er oplossingen moeten komen voor het BSO ( bindend sociaal objectief: voldoende sociale woningen voorzien in de gemeente/betaalbaar wonen voor iedereen).

We zijn er echter van overtuigd dat dit BSO kan gerealiseerd worden zonder groene, open ruimte aan te snijden met grootschalige betonprojecten.

We ijveren voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers en vragen daarom een goed doordachte mobiliteit, met een stop op het toenemend autoverkeer.

WvH_Doel_Achtergrond_01.png
bottom of page