top of page

Gegevensbeschermingsverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je interesse te tonen voor onze organisatie en haar activiteiten geef je soms informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring is van toepassing op de organisatie WildvanHoof. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerkingsbeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit beleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,

 • te (laten) wijzigen,

 • te (laten) schrappen.
   

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoekt te mailen naar wildvanhoof@gmail.com Je kan ook het contactformulier gebruiken.


Vermeld steeds: 

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.
   

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Voor technische ondersteuning en bewaren van jouw gegevens maken we gebruik van gegevensverwerkers zoals Wix, Google en Mailchip. Het is mogelijk dat persoonsgegevens gedeeld worden met deze verwerkers, maar uitsluitend voor onze doeleinden. Gebruiksanalyse van onze website doen we niet. Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.
 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen. Dat kan zijn: voornaam en naam; e-mailadres; woonadres; portretfoto; bankrekeningnummer, telefoonnummer.

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst of informatie te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.
 

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen of een antwoord te geven op je vraag.

 • Inschrijving op updates: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met informatie die je kan interesseren. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan gaan om nieuws over de open, groene ruimte in Hove en het omgevingsbeleid van de gemeente.

 • Aankoopformulier: om onze activiteiten te ondersteunen, doen we regelmatig acties zoals verkoop van bier, verjaardagskalender enz.  Om je aankoop te kunnen verwerken en je producten te kunnen tonen die je misschien interesseren.

 • Aanvraag documentatie: om eigen publicaties zoals folders, affiches, wedstrijdformulieren op te sturen.

 • Enquêtes en petities : in het kader van mogelijke projecten en beleidsvoorstellen, willen we graag jouw mening kennen.
   

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.
 

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.
 

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als technische ondersteuning (zie boven), als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).
 

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Iedereen die namens Wild van Hoof jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van Wild van Hoof zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.
 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens.
 

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid. Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.
 

Facebook en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Wijzigingen

Deze verklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. 

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken. Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.
 

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan wildvanhoof@gmail.com en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page