top of page

Persbericht 24 april 2021

WildvanHoof gaat van start : Hove wordt dit weekend opgefrist met een

aantal heuse kunstwerken!


Vele inwoners van Hove vrezen dat hun dorp zijn karakter van rustige, groene, landelijke

gemeente dreigt te verliezen. Daarom hebben ze zich verenigd in een nieuw

burgercollectief: WildvanHoof!

De plaatsing van 12 prachtige grote schilderijen langs straten doorheen Hove luidt het begin in van een campagne om te ijveren voor het behoud van het groene karakter van Hove.

De werken zijn van de hand van de Hovese kunstenaar Francois Blommaerts, en vormen een

eerbetoon aan het wild (reeën, uilen, vossen, fazanten...) dat momenteel een plek vindt in de

(weinige) resterende groene open ruimtes die Hove nog telt. Ze zijn tevens het symbool voor de liefde voor ons dorp.


Foto: Kunstenaar Francois Blommaerts poseert bij enkele van de schilderijen die doorheen Hove zullen geplaatst worden.


WildvanHoof! wil volgende doelen realiseren:

  • Halt aan nieuwe bouwprojecten op resterende open groene ruimte

  • Vrijwaar de nog resterende natuur voor mens (wandelen en fietsen in een rustige gezonde omgeving) en dier (bescherming van zijn leef- en broedgebieden)

  • Behoud van het groen en landelijk karakter van Hove.

  • Stop de onaanvaardbare verdere verstedelijking: genoeg beton!

Om deze doelen te ondersteunen, worden volgende acties ondernomen:

  • Een petitie, zodat mensen hun steun kunnen betuigen, en de campagne gewicht krijgt bij de politieke beslissingsnemers (https://tinyurl.com/wildvanhoof ),

  • Een website met gedetailleerde informatie (www.wildvanhoof.be). Via deze website zullen we de burger informeren over welke aanvragen en beslissingen genomen worden (en door wie!) met betrekking tot resterende open groene ruimtes. Mensen hebben immers recht op transparantie en inspraak, en moeten beleidsmensen verantwoordelijk kunnen houden,

  • Een Facebookpagina met de meest recente informatie (www.facebook.com/wildvanhoof2540),

  • Een Instagram account waar iedereen die ook wild is van Hove foto’s van de prachtigste plekjes van Hove kan plaatsen (www.instagram.com/wildvanhoof).


Bovendien zullen in de toekomst initiatieven genomen worden, die zullen bijdragen tot het bereik van onze campagnes. Een eerste daarvan is reeds gepland, en zal zeker gesmaakt worden door vele Hovenaars: het WildvanHoof! bier, ambachtelijk gebrouwen door de lokale microbrouwerij De Keukenbrouwers, en met een etiket dat even uniek en kunstig is als onze schilderijen.


Woordvoerder WildvanHoof! Wouter Coox: “Met ons WildvanHoof! burgerplatform zullen we ervoor zorgen dat alle Hovenaars toegang hebben tot de relevante informatie over het behoud van open groene ruimtes, en dat ze weten wie wat beslist op bestuurlijk niveau. Letterlijk elke politieke partij van Hove beloofde in hun verkiezingsprogramma dat Hove nu echt wel volgebouwd is, en er een betonstop moest komen. Toch zien we tal van nieuwe plannen opduiken om resterende groene open ruimtes aan te snijden. Alhoewel we een strikt niet-politiek burgerplatform zijn, vinden we dat burgers recht hebben op meer transparantie dan er momenteel is, en dat ze klaarheid moeten hebben over wie wat hieromtrent doet. Iedere beleidsverantwoordelijke in Hove heeft de keuze om vriend of tegenstander te worden van WildvanHoof!, afhankelijk van hun inzet voor het behoud van de resterende open groene ruimtes.”.


Voorzitter WildvanHoof! Kathleen Verbeeck: “Hove is een klein “groen” dorp van amper 8000 inwoners, waar in de afgelopen jaren reeds meer dan 300 nieuwe woningen bijgekomen zijn, en waar er bovendien reeds goedgekeurde plannen zijn om er nog een aantal bij te plaatsen (bijv sociale woningen Rene Verbeecklaan, appartementen achter Villa Henriette,...). Dat maakt dat er nog maar heel weinig open ruimte overblijft in Hove. Een voorbeeld van het soort projecten waar we ons tegen verzetten zijn de grootschalige Matexi plannen om in de zone Coveliersstraat Noord meer dan 140 nieuwe woonsteenheden te bouwen. Ons dorp kant dit soort megalomane projecten gewoon niet meer aan, niet enkel vanwege het nodige behoud van de resterende open ruimtes, maar ook vanwege een aantal daaraan verbonden problematieken (verkeersdruk, veiligheid voor fietsers, waterinfiltratie,…).”


Nadere info over dit persbericht: Wouter Coox, woordvoerder WildvanHoof!, GSM 0478/210433 of wildvanhoof@gmail.com

Comments


bottom of page